Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Slangerup Dæk- & Trailercenter


Jeg registrerer og opbevarer enkelte få oplysninger om dig i forbindelse med mit salg, dæk-skifte eller reparation af din bil. Jeg har derfor lavet denne privatlivspolitik, der kort fortæl-ler dig, hvad jeg registrerer, og hvordan jeg opbevarer dine personoplysninger.


Registrering og opbevaring af dine personoplysninger

Jeg registrerer og opbevarer kun oplysninger elektronisk i min mailboks og kalendersystem, som er serviceret af hosting-firmaet One.com. Firmaet er kåret som Danmarks mest pålide-lige hostingvirksomhed i december 2017 af Netcraft, så oplysningerne burde være i sikre hænder. Du kan læse mere om One.com på www.one.com/da.   

Jeg registrerer kun dit navn og dit telefonnummer og datoen for dit køb, dækskifte eller reparation af din bil – altså intet cpr.nr. Derudover skriver jeg, hvad du skal have repareret eller, hvilke dæk du skal have, hvis du skal have nye dæk.

Jeg gemmer dine kontaktoplysninger, indtil du ikke længere er kunde hos mig. Det bety-der, at jeg sletter din kontaktoplysninger efter tre år, hvis du ikke har handlet hos mig.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Firmaet Slangerup Dæk- & Trailercenter ved Martin Tyrrell er dataansvarlig, og derfor sikrer jeg, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Mine kontaktoplysninger:

•Kontaktperson: Martin Tyrrell

•Adresse: Uvelse Byvej 2, 3550 Slangerup

•CVR: 26061334

•Telefonnr.: +45 4738 4711

•Mail: info@daekogtrailer.dk

•Website: www.daekogtrailer.dk


Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når jeg registrerer og opbevarer personoplysninger om dig. Det er:

•Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

•Retten til indsigt i egne personoplysninger

•Retten til berigtigelse

•Retten til sletning

•Retten til begrænsning af behandling

•Retten til indsigelse

•Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).


Du kan gøre brug af dine rettigheder, ved at kontakte mig. Mine kontaktoplysninger finder du ovenfor. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Jeg forbeholder mig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Sker det, vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret, og min hjemmeside blive opdateret. Ved væsentlige ændringer vil jeg naturligvis orienterer dig direkte.